Ondernemerschap op school

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Scholen kiezen steeds vaker voor 'ondernemerschap' in de les. Hierbij helpen diverse organisaties. En sommige rectoren doen graag mee teneinde beter onderwijs te bieden en een aantrekkelijke uitstraling te verkrijgen.

Ondernemer zijn betekent initiatief nemen en marktkansen najagen. Een houding waarbij lef, risico nemen, doorzetten en pro-activiteit de basis vormt. Leerlingen reageren enthousiast als zij deze vaardigheden bij zichzelf ontdekken.

Figuur: score van leerling op persoonlijkheidskenmerken van belang voor succesvol ondernemerschap

image

 

1. Stichting Jong Ondernemen

Stichting Jong Ondernemen biedt twee trajecten om klassen onder schooltijd te laten ondernemen. Zij helpen onder meer bij het inkopen van producten, het oprichten van een eigen bedrijf in een veilige omgeving en het organiseren een markt. Prijselasticiteit is daarna net iets makkelijker uitleggen. En leerlingen leren ‘soft skills’ als presenteren, onderhandelen en samenwerken.

Foto: inkopen en verkopen

 image   image image


Hieronder een samenvatting van de twee trajecten. 

Onderbouw (“Yes”)

Bovenbouw (“Junior Company”)

Zeven lessen voor de hele klas.

Kosten: 7,50 euro pp.

10 maanden voor leerlingen die willen.

Kosten: vanaf 40 euro pp.

Team vormen van vijf leerlingen en functies verdelen

Team vormen van vijf tot zeven leerlingen en functies verdelen

 

Start-up event voor leerling en ook voor docenten.

Kiezen uit enkele duurzame producten die je tegen inkoopprijs kunt inkopen

Kiezen van producten van groothandel

optioneel: nul-test ondernemersprofiel

kosten: 3,50 euro.

optioneel: nul-test ondernemersprofiel

kosten: 3,50 euro.

markt onderzoeken

markt onderzoeken

 

ondernemingsplan schrijven

 

aandeelhoudersvergadering opzetten en aandelen verkopen.

 

rekening open

100 euro inkopen doen

inkopen doen

reclame maken

reclame maken

leren verkopen

leren verkopen

verkopen

verkopen

 

verkopen in de provincie op georganiseerde ‘marktdagen’.

boekhouden boekhouden
 

belasting betalen (btw en loonbelasting)


2. Entreprenasium

Lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging Entreprenasium stelt aan scholen hoge eisen. De coöperatie biedt ondersteuning en lesmaterialen voor ondernemerschap van brugklas tot eindexamenklas. 

Jasper (4vwo, Hondsrug College, 15 jaar):"Aleen bij goede resultateen mag je naar het entreprenasium.  Ik maak met paar vrienden promotiefilms en doe filmprojecten. De eerste klant was de school en daarna kregen we een klant via een leraar, en nu hebben we ook klanten van buitenaf. Van school krijgen wij een computer en software, en de vrijheid om sommige lessen te missen. Naast onze economieboeken zijn er extra modulen over bijvoorbeeld boekhouding en ‘contact met klanten’. Regelmatig ik zit tot laat op school, tot soms wel zes uur. Dat betekent goed plannen en verantwoordelijkheid nemen."

Jasper heeft het volgende filmpje gemaakt over het entreprenasium bij de brugklassers, met archief materiaal. En: "in april komt een betere video uit".


Entreprenasium uitproberen? 
Een startproject is ‘Jij de Baas’ voor alle brugklassers van een school. Het wordt georganiseerd door een externe project medewerker en behoeft slechts weinig ondersteuning van een economiedocent. Het kost ongeveer 5.000 euro voor 300 leerlingen inclusief materiaal.
 

3. Business School Vecon

Een school met het certificaat VECON BUSINESS SCHOOL investeert in talentontwikkeling van leerlingen in het profiel Economie en Maatschappij en is zowel voor VMBO als voor HAVO/VWO ontwikkeld. De certificeringsprocedure is eenvoudig en de kosten zijn beperkt.

In de onderbouw krijgen alle leerlingen les in economie en ze nemen deel aan een project waarin economie centraal staat. Naar keuze van de school staan bijvoorbeeld ook financiële educatie, een ondernemerschapstest, een korte stage of een les door een ondernemer op het programma.

In de bovenbouw zijn er volop mogelijkheden voor de leerlingen om hun kennis te verdiepen en/of te verbreden. De school biedt een minimum aantal modules aan uit een lijst die o.a. bevat: elementair boekhouden, maken van een ondernemingsplan, spelen van een managementgame, opzetten van een eigen bedrijf, presentatievaardigheden/omgangsvormen, lessen in samenwerking met een vervolgopleiding, een combinatie van maatschappelijke stage en een opdracht waarin de relatie tussen vrijwilligerswerk en economie aan de orde komt.

RTL Z maakte nieuwsitem over een Business School in Rotterdam.


4. Stichting Grijp de Buitenkans

Stichting GrijpdeBuitenKans (GdBK) ondersteunt onderwijsinstellingen op het gebied van ondernemerschap. Ook voor docenten kunnen hun cursussen interessant zijn. Zodra een leraar ontdekt welke ondernemerseigenschappen hij heeft, is het makkelijker ondernemerschap in de klas aan de orde te stellen en te implementeren. John Bakker (voorzitter van de stichting) vertelt:"Wij gaan heel concreet aan de slag met zelf ingebrachte voorbeelden. Wat doen we al? Wat kunnen we? Wie kennen we? Dit is het startpunt voor een ondernemende toekomst. Onze masterclass hoeft zeker niet direct tot een echte onderneming te leiden. Het moet vooral de mogelijkheden van ondernemerschap, in de brede zin van het woord, laten zien." 

Kosten 350 euro voor cursus van 3 uur.