M&O

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Lesmethoden


Uitgeverij Stoffels: M&O


ThiemeMeulenhoff: Index / Percent / M&O in Balans / 200%

Aanvullend materiaal


Bedrijfseconomische begrippen en modellen
Fons Vernooij geeft op twee websites zijn uitleg over bedrijfseconomische onderwerpen. Hij laat daarbij zien wanneer verwarring kan ontstaan.
Bedrijfseconomische begrippen
Bedrijfseconomische modellen