Ik en Geld 2015: lessenserie voor aansprekende financiële educatie (onderbouw)

Ik en Geld 2015: lessenserie voor aansprekende financiële educatie (onderbouw)

De lessenserie Ik en Geld biedt sinds jaren aan honderden scholen in het voortgezet onderwijs de handvatten voor aansprekende financiële educatie. Ook in schooljaar 2015-2016 stelt Codename Future samen met de Nederlandse Vereniging van Banken deze lessenserie beschikbaar! 

Kosteloos aanmelden voor deze digitale lessenserie kan op www.codenamefuture.nl/ikengeld

Doel: jongeren worden bewust gemaakt van hun gedrag rondom geld.
Doelgroep: leerjaar 2 en 3 (VMBO versie en H/V versie)
Tijd:
 
 
6 modules circa 1 lesuur, 1 eindtoets
Mijn stijl, Mijn inkomsten, Mijn uitgaven, Mijn bank, Mijn toekomst en 
Mijn mobieltje (circa 2 lesuren). 
Vorm: digibordmodules en digitaal lesmateriaal in Workspace
Organisatie:    modules kunnen los van elkaar worden ingezet
Vakken: economie, financiële educatie, maatschappijleer en mentorlessen
 
Meer informatie: kunt u vinden op www.codenamefuture.nl/ikengeld. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Martijn Spekman via 070 302 47 70 of martijn@codenamefuture.nl.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers